Oferta - Psychologia


Poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapia indywidualna człowieka dorosłego

Profesjonalna pomoc oraz wsparcie w następujących sytuacjach:
- lęk, przygnębienie, apatia, depresja, obniżony nastrój, niechęć do życia
- zaburzenia psychiczne
- nerwice
- brak satysfakcji z życia, brak poczucia sensu
- silny stres, długotrwały stres, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
- choroba w rodzinie, rodzina z dzieckiem chorym przewlekle
- problemy w rodzinie (kłopoty wieku dorastania, syndrom opuszczonego gniazda)
- trudności w relacjach z partnerem, konflikty małżeńskie, problemy z komunikacją
- trudności w relacjach międzyludzkich, poczucie samotności i wyobcowania
- sytuacja rozwodu i życie w rodzinie patchworkowej
- strata, rozstanie, konflikt, poważne decyzje życiowe
- niskie poczucie własnej wartości
- problemy w życiu zawodowym, nieumiejętność utrzymania lub podjęcia pracy, brak satysfakcji z pracy
- choroby psychosomatyczne i inne objawy z ciała
- wsparcie w sytuacjach kryzysowych, towarzyszenie
- chęć poszerzenia świadomości samego siebie i poznania swoich zasobów

Lekarze

mgr Agata Piwowar

Psychologia

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalnością psychologia zdrowia. Od 2005 roku pracuje w szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Jestem psychoterapeutą i pracuję z klientem w nurcie Eriksonowskim i systemowym. Od wielu lat szkolę się w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach. Prowadzę poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną człowieka dorosłego. Ukończyłam szkolenia z zakresu hipnozy Ericksonowskiej „Królewska droga do nieświadomości” i stosuję ją w swojej pracy z pacjentem. Pracując integratywnie, wykorzystuję również elementy Systemowej Terapii Berta Hellingera.

Godziny przyjęć:
Pt. 15:30-17:30

Rejestracja online 24h