Oferta - Proktologia

Proktologia - dziedzina medycyny zajmująca się badaniem i leczeniem chorób okolicy odbytu, odbytnicy i jelita grubego.

W ARKAMEDIC wykonywane jest badanie anoskopowe i rektoskopowe.

Najczęstsze schorzenia to:

 • hemoroidy,
 • zakrzepica przyodbytowa,
 • szczelina odbytu,
 • przetoki okołoodbytnicze
 • ropnie okołoodbytnicze,
 • polipy odbytu i odbytnicy,
 • stany zapalne odbyty i odbytnicy,
 • nowotwory łagodne i złośliwe odbytu i odbytnicy,
 • nieokreślone krwawienia z dolnej części przewodu pokarmowego,
 • wypadanie odbytnicy,
 • swoiste i nieswoiste zapalenia jelit,
 • i inne

Badaniami wykorzystywanymi w diagnostyce proktologicznej są:

Badania wziernikowe(endoskopowe):
 • Anoskopia - ocena kanału odbytu i kilku cm(8-10) bańki odbytnicy.
 • Rektoskopia - ocena około 13-15cm jelita
 • Rektosigmoidoskopia - ocena 25-30cm dystalnej części jelita.
 • Sigmoidoskopia - ocena dystalnego fragmentu jelita łącznie z esicą i częścią zstępnicy, najczęściej giętkim krótkim przyrządem.
 • Kolonoskopia - ocena całe jelit grube przy dobrych warunkach i przygotowaniu również ostatni odcinek jelita cienkiego.
Dwa pierwsze badania wykonuje się za pomocą sztywnego wziernika, pozostałe za pomocą giętkiego.

Badania obrazowe:
 • Zdjęcie rtg przewodu pokarmowego z kontrastem.
 • Defekografia.
 • USG transrektalne.
 • Tomografia komputerowa miednicy małej.
 • Wirtualna Kolonoskopia (za pomocą TK).
 • Rezonans magnetyczny.
Badania inne:
 • Manometria odbytu.
W ARKAMEDIC wykonywane jest badanie anoskopowe i rektoskopowe.

Anoskopia

Anoskopia - badanie proktologiczne. Badanie ocenia odbyt od wewnątrz. Badanie to polega na wprowadzeniu odpowiedniego wziernika przez odbyt, a następnie oglądaniu hemoroidów, kanału odbytu. W trakcie wprowadzania instrumentu wdmuchuje się do środka niewielką ilość powietrza, co może być przyczyną dolegliwości podobnych do parcia na stolec. Jeżeli uwidocznione zostaną jakieś zmiany chorobowe, to możliwe jest wówczas pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Przed badaniem instrument pokrywany jest środkiem znieczulającym miejscowo. Badanie trwa od 3 do 10 minut w zależności od wskazań i ewentualnych dodatkowych czynności, które w trakcie badania trzeba wykonać. Powikłania zdarzają się rzadko i najczęściej polegają na przejściowym krwawieniu związanym z pobraniem wycinków. Przygotowanie do badania- właściwie nie jest potrzebne, w przypadku wykonania jednorazowo doodbytniczego wlewu czyszczącego(lewatywa, ENEMA, RECTANAL, itp.) i pozostania na diecie pić w ciągu kilku godzin przed badaniem - badanie to może być dokładniejsze i bardziej wiarygodne.

Rektoskopia

Rektoskopia - badanie proktologiczne. Badanie ocenia odcinek do około 15-20 cm jelita. Badanie to polega na wprowadzeniu odpowiedniego wziernika przez odbyt, a następnie oglądaniu ściany jelita, hemoroidów, kanału odbytu. W trakcie wprowadzania instrumentu wdmuchuje się do środka niewielką ilość powietrza, co może być przyczyną dolegliwości podobnych do parcia na stolec. Jeżeli uwidocznione zostaną jakieś zmiany chorobowe, to możliwe jest wówczas pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Przed badaniem instrument pokrywany jest środkiem znieczulającym miejscowo. Badanie trwa od 3 do 10 minut w zależności od wskazań i ewentualnych dodatkowych czynności, które w trakcie badania trzeba wykonać. Powikłania zdarzają się rzadko i najczęściej polegają na przejściowym krwawieniu związanym z pobraniem wycinków. Przygotowanie do badania: - na trzy dni przed rektoskopią należy stosować dietę płynną(jogurt, zupa, kefir, serki, itp?) z dużą ilością płynów - w przeddzień badania pozostać głównie na piciu klarownych płynów. Wieczorem wykonać lewatywę z około 500 ml wody lub preparatem RECTANAL/ENEMA lub inny dostępny w aptekach, - w dniu badania wykonać lewatywę lub zastosować RECTANAL/ENEMĘ. Jeżeli badanie odbywa się przed południem, to lewatywę wykonuje się rano, a jeżeli badanie jest po południu to lewatywę należy wykonać na 2-3 godziny przed badaniem. Nie zażywać środków przeczyszczających, gdyż utrudnia to badanie rektoskopowe.Lekarze

lek. med. spec. Piotr Kunicki

Chirurgia ogólna

Dyrektor Medyczny Specjalistycznego Centrum Medycznego ARKAMEDIC
Chirurg ogólny, badania USG, USG Color Doppler.
Proktolog

Godziny przyjęć:
Pn 9:00-18:00
Pt. 9:00-18:00

Rejestracja online 24h