Aktualności

NFZ utworzył Teleplatformę Pierwszego Kontaktu, na którą można dzwonić poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pacjenci otrzymają tam poradę medyczną, a w razie potrzeby e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna pod bezpłatnym numerem 800 137 200. Pacjenci otrzymają tam niezbędną pomoc medyczną od godz. 18.00 do 8.00 oraz w weekendy i święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Teleplatforma jest skierowana do pacjentów ubezpieczonych w Polsce, będzie ona jednak obsługiwana w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.