Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że w ramach poszerzania zakresu usług i zapewnienia kompleksowości leczenia pacjentów uruchamiamy nową specjalność w Arkamedic - od maja leczenie pacjentów będzie wspierać Pani mgr Agata Piwowar -psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalnością psychologia zdrowia. Od 2005 roku pracuję w szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Jestem psychoterapeutą i pracuję z klientem w nurcie Eriksonowskim i systemowym. Od wielu lat szkolę się w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach. Prowadzę poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną człowieka dorosłego. Ukończyłam szkolenia z zakresu hipnozy Ericksonowskiej „Królewska droga do nieświadomości” i stosuję ją w swojej pracy z pacjentem. Pracując integratywnie, wykorzystuję również elementy Systemowej Terapii Berta Hellingera. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty.

 Oferuję profesjonalną pomoc oraz wsparcie w następujących sytuacjach:

 • lęk, przygnębienie, apatia, depresja, obniżony nastrój, niechęć do życia
 • zaburzenia psychiczne
 • nerwice
 • brak satysfakcji z życia, brak poczucia sensu
 • silny stres, długotrwały stres, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
 • choroba w rodzinie, rodzina z dzieckiem chorym przewlekle
 • problemy w rodzinie (kłopoty wieku dorastania, syndrom opuszczonego gniazda)
 • trudności w relacjach z partnerem, konflikty małżeńskie, problemy z komunikacją
 • trudności w relacjach międzyludzkich, poczucie samotności i wyobcowania
 • sytuacja rozwodu i życie w rodzinie patchworkowej
 • strata, rozstanie, konflikt, poważne decyzje życiowe
 • niskie poczucie własnej wartości
 • problemy w życiu zawodowym, nieumiejętność utrzymania lub podjęcia pracy, brak satysfakcji z pracy
 • choroby psychosomatyczne i inne objawy z ciała
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych, towarzyszenie
 • chęć poszerzenia świadomości samego siebie i poznania swoich zasobów